L sesja Rady Miejskiej w Korszach


b_150_100_16777215_00_images_urzad.nowy2.jpg

Serdecznie zapraszamy na L sesję Rady Miejskiej w Korszach, która odbędzie się 27 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołów z XLVIII i XLIX sesji Rady Miejskiej w Korszach.

4. Sprawozdanie Burmistrza Korsz z realizacji podjętych uchwał Rady Miejskiej.

5. Informacja Burmistrza Korsz z działalności międzysesyjnej.

6. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku.

8. Działalność placówek kulturalnych na terenie Gminy oraz świetlicy opiekuńczo-wychowawczej i środowiskowej.

9. Przedstawienie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 2018 rok.

10. Informacja o pracach przygotowawczych inwestycji zaplanowanych na 2018 rok.

11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

12. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania sołtysów i mieszkańców.

13. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

14. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) podziału Gminy Korsze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;

b) określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych;

c) zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla bezdomnych;

d) zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego;

e) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korsze;

f) udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Brukseli w 2018 r.;

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2017-2030;

h) zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2018.

15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Słowo od burmistrza

b_150_100_16777215_00_images_burmistrz.png

Witamy

W imieniu własnym i mieszkańców miasta pragnę powitać wszystkich, którzy zainteresowali się naszym pięknym miastem.
W 1962 roku nadano prawa miejskie osadzie Korsze. Jesteśmy jednym z najmłodszych miast na Warmii i Mazurach, a ten fakt zobowiązuje nas do nowoczesności i otwarcia na nowe pokolenie.
Przyjeżdżając do Korsz każdy znajdzie tu coś dla siebie. Inwestor tereny pod inwestycje, turysta czyste powietrze, piękne krajobrazy oraz zabytki, będące częścią wielowiekowej historii Korsz. Mam nadzieje, że nasze miasto spełni Państwa oczekiwania.

Burmistrz Korsz
Ryszard Ostrowski

Wywiad z burmistrzem Korsz

Nasz profil na FB

Polecane strony

Statystyki odwiedziń

Dziś26
Ten tydzień26
Ten miesiąc4744
Wszystkie449210

Kubik-Rubik Joomla! Extensions