PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KORSZE


b_150_100_16777215_00_images_urzad.nowy2.jpg

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informujemy, iż Gmina Korsze przystąpiła do opracowania  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej podjęła się przygotowania.

 

Opracowanie dokumentu zostało zlecone Fundacji na Rzecz Rozwoju Polski Północno - Wschodniej „IDEA” z siedzibą w Olsztynie.

Wartość projektu: 27.000,00 zł.

Wartość dofinansowania: 22.950,00 zł

Rok realizacji projektu: 2014/2015  

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest gminnym dokumentem strategicznym, którego opracowanie jest odzwierciedleniem  postulatów zawartych w Założeniach do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego uchwałą Rady Ministrów w sierpniu 2011 roku. Program ten zakłada rozwój niskoemisyjnych  źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększanie roli energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim w formie rozproszonych źródeł energii. PGN służy również realizacji przez Polskę obowiązków wynikających z Protokołu z Kioto oraz pakietu klimatyczno-energetycznego UE, przyjętego przez Komisję Europejską w 2008 roku.

PGN ma na celu zdefiniowanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju Miasta i Gminy Korsze, a co za tym idzie poprawienia jakości powietrza i komfortu życia jej mieszkańców a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii poprzez wdrażanie nowych technologii. Opracowanie dokumentu ułatwi Gminie pozyskiwanie, na preferencyjnych warunkach, funduszy ze środków unijnych i krajowych na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego jak również kontynuację podjętych już działań w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego czy budowy instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Efektem końcowym PGN będzie pakiet działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych co pozwali osiągnąć całej społeczności lokalnej długookresowe korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.

 

Zadania w ramach PGN:

1.  Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Korsze na lata 2015-2020.

2.  Stworzenie bazy danych.

3.  Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gminy Korsze.

4. Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów.

5.  Opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych, bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i gaz.

6.  Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Korsze.

 

ANKIETA

Podstawą opracowania dobrego PGN jest wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym. Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy. Zwracamy się zatem do Państwa
z prośbą o wypełnienie ankiety i odesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Ankieta dla przedsiębiorstw z obszaru gminy Korsze

Ankieta dla budynków mieszkalnych z obszaru gminy Korsze

 

Dziękuję za zaangażowanie w tworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Korsze.

 

Słowo od burmistrza

b_150_100_16777215_00_images_burmistrz.png

Witamy

W imieniu własnym i mieszkańców miasta pragnę powitać wszystkich, którzy zainteresowali się naszym pięknym miastem.
W 1962 roku nadano prawa miejskie osadzie Korsze. Jesteśmy jednym z najmłodszych miast na Warmii i Mazurach, a ten fakt zobowiązuje nas do nowoczesności i otwarcia na nowe pokolenie.
Przyjeżdżając do Korsz każdy znajdzie tu coś dla siebie. Inwestor tereny pod inwestycje, turysta czyste powietrze, piękne krajobrazy oraz zabytki, będące częścią wielowiekowej historii Korsz. Mam nadzieje, że nasze miasto spełni Państwa oczekiwania.

Burmistrz Korsz
Ryszard Ostrowski

Wywiad z burmistrzem Korsz

Nasz profil na FB

Polecane strony

Statystyki odwiedziń

Dziś15
Ten tydzień1079
Ten miesiąc2947
Wszystkie441594

Kubik-Rubik Joomla! Extensions